Schoolraad

De schoolraad is het officieel participatieorgaan van de school.

De schoolraad is samengesteld uit vier geledingen :

  • Het personeel : Christa Piron & Katleen Van Reeth
  • De ouders : Thierry D’Hoore & Veronique Van den Bergh
  • De lokale gemeenschap : Jef Wijckmans (voorzitter) & Joris Steven
  • Het schoolbestuur (vertegenwoordigd door de directeur)