Schoolbestuur

vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen
regio Zuid-Antwerpen
Mortselsesteenweg 58
2540 HOVE

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren.
Onze school bouwt haar werking uit dankzij een goede begeleiding die
het schoolbestuur organiseert voor haar scholen.

Voorzitter van de raad van beheer: Peter Michielsens
Afgevaardigd beheerder: Erwin Van Wassenhove