Vergaderingen en verslagen

Vergaderingen

We vergaderen een zestal keer per jaar met alle leden van de ouderraad. Op de agenda van zo’n vergadering staat: planning van activiteiten, evaluatie van de activiteiten, het financiële plaatje, een woordje van de directie, verkeersveiligheid,… Kortom het geheel wordt op zo’n vergadering in de gaten gehouden.

De vergaderingen van de ouderraad gaan door in het computerlokaal (container aan de Hoge Weg) en dit telkens om 20u30.

Data

  • 15 september 2020
  • 10 november 2020
  • 8 december 2020
  • 9 februari 2021
  • 30 maart 2021
  • 11 mei 2021

Verslagen