Ter gelegenheid van de stickerverkoop van het rode kruis, eindigde onze school als tweede beste. Als bedanking kreeg één klasje een lesje van de spoedarts. Rond 10u wachten de spoedarts en zijn medewerkers ons op in de turnzaal. Eén van onze kleuter werd ook een dokter. Uit een minidokterstas haalde de kleuters een voorwerp. De spoedarts zocht deze ook in zijn dokterstas. Een korte woordje uitleg en dan volgde het onderzoek. De kleuters bij Max, de pop en de dokter bij de volgende kleuter. De onderzoeken gingen van naar het hart luisteren, bloeddruk nemen tot zelfs het plaatsen van een gips. Als afsluiter mochten onze kleuters nog een kijkje nemen in de ziekenwagen. Het was een leuke kennismaking met de spoedarts.