De leerlingen van het zesde leerjaar kregen een uitdagende opdracht. Ze mochten voor één dag kleuterjuf of –meester worden. Als echte stagiaires gingen ze eerst een kijkje nemen in de klas en vragen stellen aan de klasjuf. Daarna gingen ze aan de slag en boksten ze samen met hun groepje een planning vol leuke activiteiten in elkaar. Op woensdag 19 juni was het dan zover! De zesdeklassers zetten hun beste beentje voor. De kleuters knutselden en speelden flink mee! Achteraf kregen de leerlingen van het zesde leerjaar zelfs een diploma van de kleuterleidsters. Het was een vermoeiende maar leuke voormiddag!