Deze week stond de kleurrijke vrachtwagen van  Lieve Hellinckx op de speelplaats.  Lieve wil  kinderen warm maken voor muziek en cultuur uit verschillende werelddelen.

Samen met de kinderen en de juf maakt zij een reis  rond de wereld om de muziek en de cultuur uit verschillende landen te ontdekken.