Kort na de krokusvakantie startten we aan ons Vaderdag project: insectenhotels.

Nadat we alles correct afgemeten hadden, kwam het zagen aan de beurt. Een decoupeerzaag vasthouden was voor sommigen al een hele belevenis. Daarna hanteerden we een boormachine om gaatjes te maken om zo alle plankjes aan elkaar te schroeven.

Tijdens de volgende les nagelden we de achterzijde. Ons insectenhotel begon al wat vorm te krijgen.

Tot slot vulden we het met allerlei natuurlijk materiaal. Ons hotel was klaar voor het ontvangst van insecten.

We waren allen trots op het mooie resultaat!

Met dank aan Rony en Jozef, die ons hielpen met het zaag- en boorwerk!