Tijdens de voorleesweek werden er in de klassen extra veel verhaaltjes voorgelezen en verteld. Op vrijdagavond maakten alle juffen de klassen zelfs extra gezellig met lichtjes en kaarsjes en mochten de kinderen in pyjama naar de klas om te luisteren naar een verhaaltje voor het slapen gaan. Ondertussen waren de ouders welkom om een kijkje te nemen op de boekenbeurs, in samenwerking met boekhandel Pardoes.

Dankzij de verkoop op deze boekenbeurs kunnen we enkele nieuwe boeken aankopen voor de klasbibliotheken. Hartelijk bedankt voor jullie steun!