Deze week werkten alle kinderen in de klas aan de jaarlijkse actie van 11.11.11.

Dit jaar lag het accent op het thema: “Allemaal Mensen”?
Hiermee werd er extra aandacht gegeven aan de  vluchtelingenproblematiek.
We sloten deze week af met het maken van een groepsfoto en het zingen van het thema lied.

We hebben aan alle kinderen ook een mooi filmpje van Nic Balthazar over dit thema laten zien.