Op dinsdag 29 november kregen de leerlingen een workshop rond DCD. DCD staat voor Developmental Coordination Disorder ( ontwikkelingsstoornis in de coördinatie). Gon-juf Liesbet probeerde aan de hand van allerlei opdrachten duidelijk te maken hoe kinderen met DCD het moeilijk hebben met voor ons eenvoudige taken.

Ze kregen opdrachten zoals het knopen van veters met handschoenen aan, het eten van chips met Chinese stokjes, het schrijven op een oneffen ondergrond, het  touwtjespringen in een lint in plaats van een touw, de uitgang van een doolhof vinden door alleen maar in een spiegel te kijken, …

De leerlingen ervaarden dat vele opdrachten moeilijk waren, langer duurden en vooral soms frustrerend waren. In de nabespreking werd er ook verteld dat kinderen met DCD geleerd wordt om hulpmiddeltjes te gebruiken .

Tot slot werd hen in de vorm van een kort quizje gemeld dat DCD een stoornis is en geen ziekte, dat je dit van bij de geboorte al hebt en dat je er niet kan van genezen en dat het iedereen kan overkomen. Wat vooral benadrukt werd, is dat je een kind met DCD alleen helpt door hem of haar te behandelen zoals elk ander kind.