In het zesde leerjaar werkten we enkele weken rond de Europese Unie. Om dit thema op een leuke manier af te sluiten organiseerden we een landenbeurs. De kinderen kozen een land en stelde dit op een aantrekkelijke manier voor. Iedereen had goed zijn best gedaan. Wat was er allemaal te zien? Foto’s van landschappen, monumenten en bekende personen, maar ook vlaggen en attributen. Er waren ook kinderen die het volkslied lieten horen en bij sommigen mocht we zelfs iets proeven. Niet alleen het vijfde leerjaar maar ook enkele mama’s, papa’s en juffen kwamen onze beurs bezoeken.