School bestuur

vzw Onderwijsinrichtingen van de Zusters der Christelijke Scholen

regio Zuid-Antwerpen Mortselsesteenweg 58 2540 HOVE

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren.
Onze school bouwt haar werking uit dankzij een goede begeleiding die
het schoolbestuur organiseert voor haar scholen.
Voorzitter van de raad van beheer : Peter Michielsens
Afgevaardigd beheerder : Erwin Van Wassenhove