Vergaderingen en verslagen

VERGADERINGEN SCHOOLJAAR 2019 – 2020

We vergaderen een zestal keer per jaar met alle leden van de ouderraad. Op de agenda van zo’n vergadering staat: planning van activiteiten, evaluatie van de activiteiten, het financiële plaatje, een woordje van de directie, verkeersveiligheid,… Kortom het geheel wordt op zo’n vergadering in de gaten gehouden.

  • 17 september 2019
  • 5 november 2019
  • 3 december 2019
  • 7 januari 2020
  • 3 maart 2020
  • 5 mei 2020
  • 2 juni 2020

De vergaderingen van de ouderraad gaan door in het computerlokaal (container aan de Hoge Weg) en dit telkens om 20u30.

Verslagen