Vergaderingen en verslagen

VERGADERINGEN SCHOOLJAAR 2018 – 2019

We vergaderen een zestal keer per jaar met alle leden van de ouderraad. Op de agenda van zo’n vergadering staat: planning van activiteiten, evaluatie van de activiteiten, het financiële plaatje, een woordje van de directie, verkeersveiligheid,… Kortom het geheel wordt op zo’n vergadering in de gaten gehouden.

  • 25 september 2018
  • 6 november 2018
  • 4 december 2018
  • 15 januari 2019
  • 12 maart 2019
  • 7 mei 2019
  • 4 juni 2019

De vergaderingen van de ouderraad gaan door in het computerlokaal (container aan de Hoge Weg) en dit telkens om 20u30.

Verslagen